Wie is uw behandelteam?

 • Huisarts. De huisarts is eindverantwoordelijk voor de geleverde zorg. In het geven van advies met betrekking tot de behandeling houdt de huisarts rekening met uw situatie, eventuele andere aandoeningen, een steunsysteem.
 • Praktijkondersteuner somatiek (POH-S). Afhankelijk van uw aandoening, de ernst en de mate van invloed op uw dagelijks leven voert de POH-S per jaar één of meerdere controles uit. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Voor de meeste patiënten is de POH’er het eerste aanspreekpunt. De POH-S heeft kennis van verschillende chronische aandoeningen.
 • Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). De POH-GGZ ondersteunt de huisarts in de zorg aan patiënten met psychische en/of psychosociale problemen.
 • Gespecialiseerd verpleegkundigen. In complexe situaties kan de huisarts of de POH-S gespecialiseerde verpleegkundigen inzetten. Zij hebben specifieke kennis op het gebied van één chronische aandoening.
 • Diëtist. Voor voedings- en leefstijladviezen en begeleiding.
 • Podotherapeut. Voor begeleiding bij complexe voetproblemen.
 • Pedicure. Voor begeleiding bij de problemen aan uw voeten.
 • Fysiotherapeut. Voor bewegingsadvies en begeleiding.
 • Oogarts/optometrist. Bewaakt de kwaliteit van uw gezichtsvermogen.
 • Specialist. Afhankelijk van uw chronische ziekte kan dat zijn dat de internist, de longarts, cardioloog, nefroloog of neuroloog wordt ingeschakeld of dat u wordt doorverwezen.
 • Ergotherapeut. De ergotherapeut kan samen met u een behandelplan opstellen om uw zelfmanagementvaardigheden te behouden of te vergroten. Klik hier voor de contactgegevens van uw ergotherapeut in de regio Zeeuws-Vlaanderen.