Psychosociale zorg

De huisarts heeft de mogelijkheid zich te laten ondersteunen door een Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ).

Samen met de POH-GGZ kan de huisarts patiënten met psychische of psychosociale problematiek (sneller) herkennen, indien mogelijk behandelen en zo nodig verwijzen naar de basis generalistische GGZ of de specialistische GGZ.

Nucleuszorg werkt met de huisartsen in de regio samen om de huisartsen te ondersteunen in het bieden van de juiste zorg op de juiste plaats.Nucleus Huisartsen-GGZ op uw declaratieoverzicht van de zorgverzekering

Nucleuszorg is een samenwerkingsverband (zorggroep) dat namens haar leden (huisartsen) contracten afsluit met zorgverzekeraars voor het coördineren en uitvoeren van patiëntenzorg. Dit gebeurd bijvoorbeeld op het gebied van chronische zorg (Nucleus Chronische Zorg) of psychische zorg (Nucleus Huisartsen-GGZ).
Op dit moment loopt er in Zeeuws-Vlaanderen een project voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg die binnen de huisartspraktijk aan alle patiënten met klachten van (mogelijk) psychische, psychosociale of psychosomatische aard wordt gegeven.  

Wat merkt u als inwoner van Zeeuws-Vlaanderen hiervan?
Voor het verbeteren van de psychologische ondersteuning in de huisartsenpraktijk voor alle inwoners van Zeeuws-Vlaanderen wordt een bedrag per kwartaal in rekening gebracht, ongeacht of u van deze zorg gebruik maakt of niet. Het bedrag gaat niet van uw eigen risico af en u ontvangt hier ook geen rekening voor.

 

De zorgverzekeraars zien toe dat de inzet van het bedrag naar het juiste doel gaat. Nucleus Huisartsen-GGZ legt inhoudelijke verantwoording over besteding van het bedrag af aan de zorgverzekeraars.
Meer informatie
Fonds psychische gezondheid
Naar de website

Thuisarts
Naar de website

Voedingscentrum
Naar de website

Voedingscentrum, Schijf van vijf
Naar het document