Home  
 
  Zorgprogramma's  
 
  Onze zorgprogramma's  
 
  GGZ

Psychosociale zorg

Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

Bij problemen van psychische of psychosociale aard worden de huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen veelal ondersteund door een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). De POH-GGZ beschikt over de juiste expertise om psychische of psychosociale klachten snel te herkennen.

Verwijzen

Indien mogelijk dan kan de POH-GGZ u in de huisartspraktijk behandelen. Soms is het nodig om u te verwijzen naar de generalistische basis-GGZ of de specialistische GGZ. Dat gebeurt altijd in overleg met u en de huisarts.

Nucleus Huisartsen-GGZ

Nucleuszorg werkt middels het GGZ-zorgprogramma van Nucleus Huisartsen-GGZ met een aantal huisartsen in de regio samen, om de GGZ-zorg vanuit de huisartspraktijk te optimaliseren. We ondersteunen de huisartsen en POH’s-GGZ in het bieden van de juiste zorg op de juiste plaats. Dat doen o.a. door het organiseren van scholingen voor de POH’s-GGZ, het gebruik van vragenlijsten en het aanbieden van eHealthmodules, waarmee u zelf aan de slag kunt.

Het kan zijn dat u op een factuur de benaming ‘Nucleus Huisartsen-GGZ’ ziet staan, ook al heeft u geen gebruik gemaakt van de POH-GGZ. Dat heeft te maken met de inrichting van het contract dat we hebben met de zorgverzekeraars. Het bedrag gaat niet van uw eigen risico af en u ontvangt ook geen factuur hiervoor.


Meer informatie
Fonds psychische gezondheid
Naar de website

Thuisarts
Naar de website

Voedingscentrum
Naar de website

Voedingscentrum, Schijf van vijf
Naar het document