Onze zorgprogramma's

Samenwerking leidt tot een verbetering van de zorg en daarmee de gezondheid van de mens. Alle betrokken zorgverleners hebben met elkaar afgesproken volgens welke richtlijnen en zorgstandaarden er wordt gewerkt, wie welke hulp biedt, hoe naar elkaar wordt verwezen en hoe de zorg wordt getoetst en aangepast aan nieuwe wetenschappelijke inzichten. De huisartsen van Nucleus Zorg geven leiding aan dit proces en zijn voor de patiënt de centrale zorgverlener.