Compliment of klacht

Uw opmerkingen, tips, complimenten, maar ook klachten helpen ons kritisch te kijken naar onze werkwijzen en naar de werkwijzen die er zijn met de samenwerkende zorgorganisaties.

Nucleus Chronische Zorg is er voor u. We doen er dan ook alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zoals eerder beschreven heeft de zorggroep afspraken met hulpverleners (o.a. huisartsen, diëtisten, podotherapeuten) met betrekking tot de te leveren zorg. Wanneer u ontevreden bent over de gang van zaken of over de werkwijze, of een punt ter verbetering wilt aandragen, willen we u in eerste instantie vragen dit rechtstreeks met de betreffende hulpverlener te bespreken.

Indien dit niet tot een bevredigend antwoord leidt, aarzel dan niet om uw reactie aan ons door te geven.

Uw informatie zien we als mogelijkheid om onze zorg te verbeteren. Dat komt zowel uw eigen zorg, maar ook die van anderen ten goede. 

U kunt uw reactie of klacht online indienen via onderstaand formulier (klik op de knop):

Formulier

Heeft u vragen, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met telefoonnummer: 0115 - 643 002. 

Brochures
Download hieronder de PDF voor de
klachtenregeling Nucleuszorg.