Home  
 
  Zorgprogramma's  
 
  Algemeen

Algemeen

Nucleuszorg heeft een zorggroep die zich richt op zorg aan mensen met een chronische aandoening. Daarnaast richten wij ons op planbare zorg: zorg met een voorspelbaar verloop.

Betere zorg door gezamenlijke afspraken


Een zorggroep is een groep hulpverleners die samen afspraken maken over de te leveren zorg. De afspraken leggen we vast in zorgprogramma’s.

Zorgprogramma’s dragen bij aan publieke belangen: 
  • Kwalitatief goede zorg (effectief) 
  • Samenhangende zorg (efficiënt) 
  • Bereikbare zorg 
  • Betaalbare zorg 

De zorggroep maakt met de verzekeraar afspraken over de te leveren zorg, de kwaliteit daarvan en tegen welk tarief de zorg geleverd wordt.

De zorggroep maakt vervolgens afspraken met verschillende hulpverleners wie welke zorg verleent: ieder met een verantwoordelijkheid op het eigen deelgebied. De huisarts is medisch eindverantwoordelijk voor de patiënten die bij hem in behandeling zijn.

 

De verschillende zorgprogramma’s worden per stuk kort beschreven. Eén ding hebben alle zorgprogramma’s gemeen: het draait om u!

Wij willen geen zorg leveren omdat het kan, maar omdat u het wilt. ‘Vraaggestuurde zorg’ noemen we dit. Een andere overeenkomst tussen de verschillende zorgprogramma’s is ‘zelfmanagement’. Dit houdt ook in dat u in uw behandeling een actieve rol heeft. Samen met uw hulpverlener(s) kunt u afspraken maken wat dat voor u betekent. Deze afspraken leggen we vast in een Individueel Zorgplan.


Meer informatie


Voedingscentrum
Naar de website

Thuisarts
Naar de website