Home  
 
  Nucleuszorg  
 
  Governance  
 
  RVC

RVC

De leden van de Raad van Commissarissen zijn:
Dhr. J.F.M. Bergen, voorzitter
Dhr. P.J. Ruissen
Dhr. W. Oving

Nevenfuncties J.F.M. Bergen:
- voorzitter Raad van Toezicht Gors (bezoldigd)
- lid Fractiebegeleidingscommissie/Expertisenetwerk Zorg van de Tweede Kamerfractie CDA (onbezoldigd)
- voorzitter Nederlands Bijwerkingen Fonds (onbezoldigd)
- voorzitter Odensehuis Walcheren (onbezoldigd)

Nevenfunctie P.J. Ruissen:
- Lid van de Raad van Commissarissen bij Woonstichting Hulst

Nevenfuncties W. Oving (bezoldigd):
- lid RvC Woningbouwcorporatie De Leeuw van Putten
- lid Raad van Toezicht Stichting Ozeo Middelburg
- lid Raad van Toezicht Stichting Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee
- bestuurslidmaatschappen van aantal maatschappelijke organisatiesDe bezoldiging van de Raad van Commissarissen is gebaseerd op 2/3 van het maximum WNT-tarief voor Nucleuszorg B.V. van 2016. Vanaf 2021 wordt dit bedrag jaarlijks geïndexeerd.


Rooster van aftreden:

Naam

Datum benoeming

Datum aftreding

Herbenoembaar

Herbenoemd op

Einde termijn,

Niet herbenoembaar

J.F.M. Bergen

12-04-2016

12-04-2020

1x

12-04-2020

12-04-2023

P. Ruissen

12-04-2016

12-04-2020

1x

12-04-2020

12-04-2024

W. Oving

01-01-2018

01-01-2022

1x

17-05-2021

01-01-2026