Home  
 
  Nucleuszorg  
 
  Governance  
 
  Directeur-bestuurder

Directeur-bestuurder

Anouchka van Miltenburg, aangesteld op 1 november 2019

Nevenfuncties

  • Lid Raad van Toezicht Prezzent te Zaltbommel (bezoldigd)
  • Voorzitter VVD regio Zeeland
  • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Commissie Multidisciplinaire zorg Ineen (onbezoldigd)
  • Dagvoorzitter (bezoldigd)

Bezoldiging conform de WNT*

Nucleus Huisartsen B.V. is ingedeeld in WNT- bezoldigingsklasse III.
Nucleus Chronische Zorg B.V. en Nucleus Huisartsen-GGZ B.V. zijn ingedeeld in WNT-bezoldigingsklasse II.
Nucleus Huisartsen B.V. is ingedeeld in WNT- bezoldigingsklasse III.
Nucleus Chronische Zorg B.V. en Nucleus Huisartsen-GGZ B.V. zijn ingedeeld in WNT-bezoldigingsklasse II.