Home  
 
  Nucleuszorg  
 
  Governance  
 
  Directeur-bestuurder

Directeur-bestuurder

Anouchka van Miltenburg, aangesteld op 1 november 2019

Nevenfuncties

  • Lid Raad van Toezicht Prezzent te Zaltbommel (bezoldigd)
  • Voorzitter VVD regio Zeeland
  • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Commissie Multidisciplinaire zorg Ineen (onbezoldigd)
  • Voorzitter bestuurlijk overleg pilot Domeinoverstijgend Indiceren bij Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg (onbezoldig
  • Dagvoorzitter (bezoldigd)

Bezoldiging conform de WNT