Home  
 
  Nucleuszorg  
 
  Governance  
 
  Coöperatie en bestuur

Coöperatie en bestuur

De coöperatie Nucleuszorg U.A. kent naast stemgerechtigde leden (praktijkhoudende huisartsen), ook leden zonder stemrecht (huisartsen in dienst bij een andere huisarts en waarnemend huisartsen)

Het bestuur van de coöperatie is door de leden aangewezen als enige aandeelhouder van Nucleuszorg B.V.

De bezoldig van het bestuur wordt bekostigd uit de lidmaatschapsgelden van de coöperatieHet Coöperatiebestuur van Nucleuszorg U.A. bestaat uit de volgende leden:

dhr. R. Zijl, voorzitter
mw. S. Kreulen, secretaris
dhr. Y.M. Samandar, penningmeester
mw. P. Koot
mw. M. Peeters


Contact:
voorzitterbestuur@nucleuszorg.nl