Home  
 
  Nucleuszorg  
 
  Cliëntenraad  
 
  Visie en ambitie

Visie en ambitie

Inleiding

De cliëntenraad van Nucleus is 1 januari 2022 van start gegaan. Na de ervaringen in het eerste jaar is meer zicht gekomen op de onderwerpen die spelen in de huisartsenzorg van Zeeuws-Vlaanderen. Daarop heeft de cliëntenraad zijn visie en ambitie aangescherpt.


Visie

De cliëntenraad zet zich in voor het algemeen belang van alle huisartsenpatiënten in Zeeuws-Vlaanderen.
Daarbij richt de cliëntenraad zich op de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de algehele huisartsenzorg
inclusief de huisartsenpost (HAP), chronische zorg en geestelijke gezondheidszorg.
De cliëntenraad doet dit door mee te denken bij beleidskeuzes van Nucleuszorg en advies te geven vanuit het perspectief van de patiënt.

Ambitie

De cliëntenraad baseert zijn herziene ambitie op het Strategisch meerjarenbeleidsplan 2023-2027 van Nucleuszorg. Hierin worden vier thema's genoemd die uitgewerkt worden in de jaarplannen. Daarvan zijn er twee die rechtstreeks effect hebben op de (potentiële) patiënt: digitalisering en communicatie. Daarnaast wil de cliëntenraad meer gevoel krijgen over wat er leeft bij de patiënten.

De cliëntenraad zal zich in 2023 richten op volgende drie onderwerpen:

     1  Digitalisering
•   De cliëntenraad wil actief betrokken worden bij de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en de effecten die dit heeft op de patiënt als het gaat om privacy, toegankelijkheid en 'zorg op afstand'.
     2  Communicatie aan inwoners
•   De cliëntenraad zet zich in om het grote vraagstuk van de eerstelijnszorg (meer zorg met minder zorgverleners) onder de aandacht van de inwoners te brengen.
     3  Wat leeft er bij patiënten in de dagelijkse praktijk?|
•   De cliëntenraad wil meer contact met de dagpraktijken.