Home  
 
  Nucleuszorg  
 
  Cliëntenraad  
 
  Vergaderingen

Vergaderingen

Vergaderfrequentie:

4x per jaar onderling overleg
4x per jaar formeel overleg met directeur bestuurder
1x per jaar formeel overleg met Raad van Commissarissen

De eerste overlegvergadering met de directeurbestuurder heeft plaatsgevonden op 21 februari jl.
De cliëntenraad heeft ter plaatse de medezeggenschapsregeling ondertekend.