Home  
 
  Nucleuszorg  
 
  Cliëntenraad  
 
  Vergaderingen

Vergaderingen

Vergaderfrequentie:

4x per jaar onderling overleg
4x per jaar formeel overleg met directeur bestuurder
1x per jaar formeel overleg met Raad van Commissarissen

De eerste overlegvergadering met de directeurbestuurder heeft plaatsgevonden op 21 februari jl.
De cliëntenraad heeft ter plaatse de medezeggenschapsregeling ondertekend.

Verslag eerste vergadering van Nucleus Cliëntenraad met de directeur bestuurder

Op 21 februari jl. heeft de eerste overlegvergadering plaatsgevonden tussen cliëntenraad en de directeur bestuurder.
De medezeggenschapsregeling tussen de cliëntenraad en Nucleuszorg is ter plaatse door de cliëntenraad ondertekend.
De visie en ambitie van de cliëntenraad (zie website) zijn besproken. Daarbij heeft de directeur bestuurder toegelicht dat Nucleuszorg werkt aan het opstellen van een visie op preventie. De cliëntenraad is graag bereid hierin mee te denken.
Vervolgens zijn de jaarplannen van de HAP, Chronische zorg en GGZ toegelicht. Ook is de Zeeuwse Zorg Coalitie uitgebreid aan de orde geweest.
De evaluaties van lopende projecten, zoals Huisartsen-GGZ, POH-J en de HAP-pilot worden gedeeld met de cliëntenraad. Voor de besluitvorming over de HAP-pilot zal conform de medezeggenschaps-regeling een adviesaanvraag volgen.
Ook is gesproken over communicatie richting patiënt en het uitdrukkelijker naar voren komen van het patiënten perspectief in alle plannen van Nucleuszorg.