Home  
 
  Nucleuszorg  
 
  Cliëntenraad  
 
  Leden cliëntenraad

Leden cliëntenraad


Naam

Functie

Aandachtsgebied

Hermiene Jansen

Voorzitter

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Emmie Volleman

Vicevoorzitter

Acute zorg (HAP)

Maurice de Schwartz

Secretaris

Chronische zorg
Op de foto van links naar rechts de cliëntenraadsleden: Maurice, Hermiene en Emmie.
De cliëntenraad wordt ondersteund door een extern ambtelijk secretaris: Petra Schelle.