Home  
 
  Nucleuszorg  
 
  Cliëntenraad  
 
  Leden cliëntenraad

Leden cliëntenraad


Naam

Functie

Aandachtsgebied

Hermiene Jansen

Voorzitter

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Vacature

Vicevoorzitter

Acute zorg (HAP)

Maurice de Schwartz

Secretaris

Chronische zorg


De cliëntenraad wordt ondersteund door een extern ambtelijk secretaris: Petra Schelle.

Contact

De cliëntenraad is te bereiken via clientenraad@nucleuszorg.nl.