Home  
 
  Nucleuszorg  
 
  Cliëntenraad

Cliëntenraad

In het kader van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018, zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0042294/2021-07-01).) heeft Nucleuszorg per 1 januari 2022 een cliëntenraad, bestaande uit 3 leden:

·     - Hermiene Jansen

·     - Maurice de Schwartz

·     - Emmie Volleman-Biesbroeck

De benoemde cliëntenraadsleden wonen verspreid over Zeeuws-Vlaanderen.

De cliëntenraad zet zich in voor het algemeen belang van alle huisartsenpatiënten in Zeeuws-Vlaanderen als het gaat over de HAP, chronische zorg en GGZ-zorg. De cliëntenraad doet dit door mee te denken bij beleidskeuzes van Nucleuszorg en advies te geven vanuit het perspectief van de patiënt.

De cliëntenraad wil weten wat er leeft bij Zeeuws-Vlaamse huisartspatiënten over de HAP, de chronische zorg en de GGZ-zorg en roept hen op tot meedenken.

De cliëntenraad is te bereiken via clientenraad@nucleuszorg.nl.