Home  
 
  Nucleuszorg  
 
  Organisatie

Organisatie

Optimale zorg door optimale samenwerking

Nucleuszorg is een ondersteunende eerstelijnsorganisatie van en voor huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen.
Samen met huisartsen, verpleegkundigen, triagisten, praktijkondersteuners huisarts en medewerkers werken wij aan een optimale zorg.

Nucleuszorg zal de komende tijd mede gaan gebruiken om innovatief, snel en wendbaar te blijven met als uitgangspunt het bevorderen van de gezondheid voor de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen vanuit de 24-uurs huisartsenzorg. Onze ambitie moet in evenwicht blijven met patiëntgerichtheid, excellente zorg, ondernemerschap en innovatie.

Passie en enthousiasme


De ondersteuningsstrategie van Nucleuszorg voor de komende jaren bouwt verder op de bestaande huisartsenzorg in Zeeuws-Vlaanderen. Meer dan voorheen is het aanbod van Nucleus Zorg gedifferentieerd naar specifieke patiëntengroepen met hun wensen en behoeften, zodat patiënten, huisartsen, gemeenten en zorgverzekeraars een scherper aanbod gepresenteerd krijgen.

Onze medewerkers en huisartsen zetten hun kennis en expertise, hun passie en enthousiasme  in voor Nucleuszorg en vooral voor de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen. 

Nucleuszorg en haar werkmaatschappijen werken volgens de geldende Zorgbrede Governancecode. Klik op onderstaande button voor de website.

Zorgbrede Governancecode


Organisatiestructuur


Onder de Coöperatie Nucleuszorg U.A.   KvK 22065143
valt de holding Nucleuszorg B.V.  (KvK 64995143) waaronder vier B.V.’s ressorteren:

Nucleus Chronische Zorg B.V.  
 KvK: 67388213
Nucleus Facilitair B.V.
 KvK: 22065147
Nucleus Huisartsenposten B.V.
 KvK: 22065541
Nucleus Huisartsen-GGZ B.V. KvK: 72992026