Home  
 
  Nucleuszorg  
 
  Missie

Missie

Nucleuszorg is een ondersteunende eerstelijns-organisatie van en voor huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen. Nucleuszorg heeft als doel om samen met artsen en medewerkers te voorzien in goede en toegankelijke huisartsenzorg; buiten kantooruren via Nucleushuisartsenposten en tijdens kantooruren met zelfstandig gevestigde huisartsenpraktijken verspreid door de hele regio. Daarnaast ontzorgt Nucleuszorg de huisartsenpraktijken op het terrein van bedrijfsvoering, digitalisering en telefonie. Ze draagt zorg voor een goede onderlinge relatie tussen huisartsen en behartigt hun collectieve belang.Nucleuszorg

is een ondersteunende eerstelijnsorganisatie van en voor huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen.