Home  
 
  Huisartsenpost  
 
  Keurmerk

Keurmerk

Door certificatie wordt zichtbaar dat een zorginstelling intern de zaken goed op orde heeft, de cliënt centraal staat en de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering.

Nucleus Huisartsenposten heeft een NEN-EN-15224 norm-certificaat ontvangen. Het NEN-EN keurmerk heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Zo een systeem heeft een organisatie nodig om kwaliteit goed te kunnen managen. Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. Als gecertificeerde instelling heeft Nucleus Huisartsenposten het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren.

Zie voor toelichting op de Kwaliteitskenmerken van de NEN-EN-15224 norm deze link. 
 
 
Meer informatie
Raadpleeg voor meer informatie de website van NEN-EN-15224 of LRQA:

NEN-EN-15224
Naar de website

LRQA 
Naar de website