Home  
 
  Nucleuszorg  
 
  GoedLeven

Regioplan GoedLeven Zeeuws-Vlaanderen

Van denken naar doen in de zorg


Een daling in het inwoneraantal, een stijging in het aantal ouderen.

Zeeuws-Vlaanderen is naar Nederlandse verhoudingen de topkrimpregio. Niet alleen economisch en maatschappelijk, maar ook op zorggebied heeft dit consequenties. Om te weten wat de bedreigingen zijn en ervoor te zorgen dat goede gezondheidszorg behouden blijft, is in 2012 een initiatiefgroep opgericht van cliëntenorganisatie Klaverblad Zeeland, de Medische Staf Huisartsen Terneuzen, Medische Staf Stichting ZorgSaam, Nucleus Zorg, ZorgSaam en Zorgverzekeraar CZ. Samen met diverse Zeeuwse zorginstellingen, de GGD en de Zeeuws-Vlaamse gemeentes is het GoedLeven Regioplan 2013-2022 opgesteld. Het regionale samenwerkingsinitiatief GoedLeven is een van de vijftien zorgprojecten die de komende jaren gevolgd worden door de minister van Volksgezondheid. Het GoedLevenproject heeft hierbij de volle aandacht als proeftuin, omdat de situatie in Zeeuws-Vlaanderen de toon zet voor de andere regio’s in Nederland. 


Het belang van leefbaarheid


De kwaliteit, beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid van zorg wordt sneller dan ergens anders in Nederland bedreigd. Blijft het beleid van de afgelopen tijd hetzelfde, dan kunnen de komende jaren steeds meer zorgvacatures niet meer worden ingevuld. Met de ambitieuze en daadkrachtige mentaliteit die al van oudsher hier leeft kan Zeeuws-Vlaanderen sterk blijven. Dan is het een regio waar je goed woont, werkt, recreëert en oud wordt. De krimp wordt door GoedLeven gezien als kans, als een maatschappelijke en professionele uitdaging. Ook voor de zorg geldt het belang van leefbaarheid. Daarvoor moeten zorgvoorzieningen behouden worden. De basisvoorzieningen in stand houden met zorg nabij waarbij dat kan is hierbij het uitgangspunt. Daarvoor zijn verbeteringen nu al nodig. De burger staat hierbij centraal.

Kort samengevat werkt GoedLeven aan beschikbare, doelmatige, effectieve zorg waarbij de kosten beheerst worden. Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u naar de website.


Praat mee over uw zorg


In Zeeuws-Vlaanderen willen we zorg en welzijn zo organiseren dat het aansluit op wat mensen willen. En daar hebben we uw hulp bij nodig. We wisselen graag met u van gedachten over úw zorg en úw welzijn in de toekomst. We willen het hebben over vragen als: Wat doet u zelf om zo gezond mogelijk oud te worden? Welke hulp krijgt u daarbij uit uw omgeving? Welke ondersteuning verwacht u daarbij van zorg- en welzijnsaanbieders in uw regio? Om deze vragen te beantwoorden starten we een acht weken durende online community, een plek op internet waar we met elkaar van gedachten kunnen wisselen.

 

Praat mee en neem vanaf 9 februari deel aan de online community. Hier praten en denken we samen over onderwerpen die te maken hebben met welzijn, gezondheid en gezondheidszorg in Zeeuws-Vlaanderen. Door uw mening te geven, ervaringen te delen en verbeterpunten aan te dragen, helpt u ons de zorg beter te laten aansluiten op de behoeftes in Zeeuws-Vlaanderen. Daar hebt u zelf baat bij, maar ook alle andere inwoners in onze regio.

Deelnemen

Deelname aan de community kost niet veel tijd én het biedt u de mogelijkheid mee te denken over de toekomst van de zorg en het welzijn in Zeeuws-Vlaanderen. U doet mee wanneer het u uitkomt! Het enige dat u nodig heeft is een computer, laptop, tablet of smartphone en een internetverbinding. Doe mee en meld u aan via www.ikwilmeedenken.nl.

 

Resultaten

Met de resultaten uit de community gaan we aan de slag binnen Goedleven. Hier werken alle organisaties op het gebied van zorg en welzijn in Zeeuws-Vlaanderen in samen, waaronder naam eigen organisatie. Goedleven neemt onder andere de zorg- en welzijnssector onder loep en verbetert deze waar nodig. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we uw hulp bij nodig. Daarom vragen we u om mee te praten in de online community.  

 

Meer informatie

Heeft u vragen over (deelname aan) de online community? Neem dan contact met ons op via info@goedleven.nl. Wilt u meer weten over Goedleven? Kijk dan op www.goedleven.nl

 

Meer informatie
Artikel uit De Eerste Lijns: Serie 'Positieve Gezondheid in de praktijk'
Open hier het artikel

GoedLeven-plan
Naar website

 
Laat wat van je horen..
Ik wil meedenken


Mijn gezondheid

Meer weten over de gezondheid van uw lichaam en wat u zelf kunt doen om uw lichaam gezond te houden? Hier vindt u hierover volop betrouwbare medische informatie.

Zorgprogramma's

Ontwikkeld voor mensen met Diabetes type 2, COPD, een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en problemen van psychische aard.

Gezonder leven

Een gezondere levensstijl brengt een flink aantal voordelen met zich mee. Hier leest u goede en handige tips.

Thuisarts.nl

Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie van uw huisarts over gezondheid en ziekte.

Zorg in de buurt

Bent u op zoek naar zorgverleners bij u in de buurt? Dan kunt u ze snel en eenvoudig vinden met onze Zorgzoeker.

Medische informatie

Informatie over ziektes en alles wat daarmee te maken heeft. Een selectie van betrouwbare medische bronnen.

Gezondheidstips

Geïnteresseerd in gezondheidstips en nieuws uit uw huisartspraktijk? Lees alle recente berichten en tips.

Rijbewijs houden

Hoe kan ik rijden met diabetes