Veelgestelde vragen

Waarom altijd eerst bellen?


De huisartsenpost verleent spoedeisende medische huisartsenzorg. Om te beoordelen wat de mate van spoed is, stelt de triagist u meer vragen naar aanleiding van uw spoedeisende klacht. Pas dan kan de triagist vaststellen hoe snel en welke hulp nodig is. Vervolgens kan er een afspraak gepland worden, waardoor u niet onnodig lang hoeft te wachten als u naar de huisartsenpost komt.

Wat gebeurt er als ik zonder afspraak naar de huisartsenpost kom?


Wanneer u zonder te bellen naar de huisartsenpost toe komt, stelt de triagist aan de hand van een aantal vragen de urgentie vast en bepaalt de vervolgactie. Het kan zijn dat u (wanneer niet spoedeisend) wordt gevraagd om terug te komen op een later afgesproken tijdstip. Een andere mogelijkheid is dat u plaats mag nemen in de wachtkamer om gezien te worden door de huisarts. Als dit medisch verantwoord is, gebeurt dit wanneer alle patiënten van het huidige spreekuur door de huisarts zijn beoordeeld.

Ben ik meteen aan de beurt op het spreekuur als ik een afspraak heb gemaakt?


In principe wel. We streven hiernaar, juist omdat de afspraak al vooraf telefonisch wordt ingepland. Het kan voorkomen dat u moet wachten omdat consulten uitlopen of omdat er hogere spoedeisende hulpvragen tussendoor komen die voorgaan. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Ik heb dringend een huisarts nodig, maar woon niet in Zeeuws-Vlaanderen. Ik ben hier met vakantie. Kan ik op de huisartsenpost een afspraak maken?

Indien u klachten heeft, die niet tot later kunnen wachten zal een consult worden ingepland door de triagist. In alle andere gevallen zal de triagist u verwijzen naar een huisarts in uw vakantieregio die spreekuur heeft tijdens kantoortijden. 
De huisartsenpost is alleen voor spoedeisende medische huisartsenzorg. Niet voor een klacht die al langer aanhoudt of voortduurt en die niet direct op dat moment huisartsenzorg behoeft. 

Kan ik via de huisartsenpost een recept krijgen voor medicatie die ik al veel langer gebruik?


Nee, voor herhalingsrecepten moet u bij uw eigen huisarts of waarnemer zijn. Neem hierin uw eigen verantwoording en bestel tijdig uw medicatie binnen kantoortijden.

Ik heb mijn verzekeringspapieren niet bij me, maar ik ben wel verzekerd en heb nu dringend een huisarts nodig, moet ik dan contant betalen?


In geval u verzekerd bent, wij dit kunnen verifiëren en met uw verzekeringsmaatschappij op voorhand de afspraak hebben gemaakt dat de huisartsenpost direct bij de zorgverzekering kan declareren, hoeft u een consult niet ter plaatse te betalen. 
Wanneer de triagist uw verzekeringsgegevens of verzekeringsstatus niet kan verifiëren, dient u echter het contact direct te betalen (alleen mogelijk per pin). Na betaling ontvangt u uiteraard een bewijs van betaling (een kwitantie), die u kunt indienen bij uw eigen verzekering. 
Wij hanteren deze gang van zaken omdat wij ons moeten houden aan de regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze draagt ons op aan u een tarief te vragen voor onze diensten. 

Welke diensten verleent de huisartsenpost nu eigenlijk?


 Wij verlenen voor u de volgende diensten: 
  • Een zelfzorgadvies, gegeven door de triagist, waarover de huisarts op de huisartsenpost inhoudelijk altijd wordt geïnformeerd. 
  • Een telefonisch consult uitgevoerd door de huisarts op de huisartsenpost, dat wordt ingepland door de triagist met de huisarts, of waarbij hij/zij direct overlegt met de dienstdoende huisarts op de huisartsenpost. 
  • Een consult op de huisartsenpost bij de spreekuurarts, waarvoor de triagist met u een afspraak maakt. 
  • Een visite, die de triagist voor u inplant, wanneer u om (een) medische reden(en) niet zelf naar de huisartsenpost zou kunnen komen. Hier hoort uitdrukkelijk bij te worden vermeld dat het hebben van een vervoersprobleem geen criterium is voor het afleggen van een visite.

Moet ik betalen voor een telefonisch consult?


Zowel telefonische adviezen van huisarts en/of triagist, afspraken op het spreekuur als visites worden in rekening gebracht. 
Voor meer informatie over tarieven, ga naar Tarieven en Kosten.

Meer informatie
Is uw vraag niet beantwoord?
Neem dan contact op met:

Nucleuszorg B.V.
Vlietstraat 12 
4535 HA Terneuzen
E-mail: info@nucleuszorg.nl