Tarieven en kosten

Zowel telefonische adviezen van huisarts en/of triagist, afspraken op het spreekuur als visites worden in rekening gebracht. Houdt u er ook rekening mee dat medicatie (en eventueel materiaal) die op de huisartsenpost aan u wordt verstrekt, bij u in rekening wordt gebracht via de apotheek.

Tarieven


De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt jaarlijks onze tarieven vast.

Hieronder een overzicht van de huidige tarieven:
  • Triageconsult                
€     35,00
  • Consult 
€ 264,33
  • Visite 
€  396,50


Bekende geldige verzekeringsgegevens


Indien uw verzekeringsgegevens bij ons correct bekend zijn, wordt de rekening naar uw verzekeraar doorgestuurd.

Onbekende/ongeldige verzekeringsgegevens


Indien uw verzekeringsgegevens bij ons onbekend zijn en niet kunnen worden aangetoond, dient het contact direct afgerekend te worden (alleen mogelijk per pin) en er een geldige legitimatie (identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs) overlegd te worden.

Eigen risico


Medicijnen die de arts voorschrijft, bloed- of röntgen-onderzoek of een doorverwijzing vallen wel onder het eigen risico. U betaalt geen eigen risico over de behandelingen, consulten en visites van de huisartsenpost.

Vragen over uw factuur?


Heeft u vragen over uw factuur neem dan contact op via de administratie met vermelding van het factuurnummer.