Onderzoek NIVEL

Nederlands Instituut Voor onderzoek van gezondheidszorg (NIVEL)

Het NIVEL doet onderzoek naar de gezondheidszorg in Nederland. Het onderzoekt de effectiviteit en de kwaliteit van de gezondheidszorg en van relaties tussen verschillende partijen in de zorg, zoals zorgaanbieders, zorgverleners, zorggebruikers, zorgverzekeraars en de overheid. 


Uw patiëntinformatie en keuze

Het NIVEL gebruikt de informatie vanuit uw patiëntcontacten met deze huisartsenpost alleen
wanneer u daarvoor expliciet toestemming geeft.

Geeft u niets aan, dan worden uw gegevens NIET door het NIVEL gebruikt. Wilt u daaraan WEL meewerken geeft u dit dan a.u.b. aan bij de triagist aan de balie van de huisartsenpost.
Wilt u op een willekeurig moment niet langer dat uw patiëntinformatie met het NIVEL gedeeld wordt, dan zetten wij dit op uw verzoek direct stop.

Zie voor meer informatie de video van NIVEL via deze link.


Anoniem 

Patiëntinformatie gebruikt het NIVEL uitsluitend voor onderzoek en nooit voor commerciële- of andere doeleinden. Omdat de informatie uitsluitend geanonimiseerd wordt gebruikt, is deze bovendien niet te herleiden naar de patiënt.


Hoe onderzoekt het NIVEL:

Bij onderzoek door het NIVEL wordt patiëntinformatie uit de gehele zorgketen verzameld. Het NIVEL maakt daarbij gebruik van basisgegevens, lees: patiëntinformatie-gegevens, die routinematig in de zorg worden verzameld en die ze geanonimiseerd gebruikt van: 
-       521  huisartsenpraktijken
-       468  eerstelijnspsychologen
-       94    fysiotherapiepraktijken
-       79    diëtetiekpraktijken
-       61    oefentherapiepraktijken
-       33    logopediepraktijken
-       30    huisartsenposten

 

Voorbeelden van NIVEL onderzoeksvragen zijn:  

-               Welke gezondheidsproblemen spelen er bij de Nederlandse bevolking?
-               Hoeveel eerstelijnszorg gebruikt de Nederlandse bevolking?
-               En voor welke gezondheidsproblemen?
-               En bij welke zorgdisciplines komt de Nederlands bevolking?
-               Wat zijn de meest voorkomende klachten?
-               Zijn er bij één aandoening verschillen in de zorgvraag tussen man of vrouw (urineweginfectie)
-               Welke leeftijdscategorie vraagt de meeste (en waarvoor) of juist de minste hulp?
-               Hoe vaak is er een beroep gedaan op de zorg voor klachten ten gevolge van griep?