Registratie en privacy

Alle telefoongesprekken met de huisartsenposten worden opgenomen en bewaard. Het opnemen van de telefoongesprekken dient om bij eventuele fouten en klachten de precieze gang van zaken te kunnen achterhalen. Bovendien worden de opnames gebruikt bij nascholing en bijscholing van de triagisten.

Uiteraard wordt er vertrouwelijk omgegaan met uw persoons- en medische gegevens. Het opnemen van gesprekken is officieel aangemeld volgens de

Wet op bescherming persoonsgegevens (WBP)

Legitimatieplicht

Met de invoering van de Wet gebruik burgerservicenummer (BSN) in de zorg moeten patiënten zich kunnen legitimeren met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Het kan zijn dat er tijdens het telefoongesprek al naar uw BSN-nummer wordt gevraagd. Om op de huisartsenpost vast te kunnen stellen dat BSN en persoon bij elkaar horen, dient u dus een geldig identiteitsdocument bij zich te hebben. Het gebruik van het BSN waarborgt betrouwbare gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Het BSN bevat geen informatie over een persoon. Het BSN komt in de plaats van de verschillende persoonsnummers die zorgaanbieders en zorgverzekeraars nu gebruiken. De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) blijven van toepassing.

Mijn gezondheid

Meer weten over de gezondheid van uw lichaam en wat u zelf kunt doen om uw lichaam gezond te houden? Hier vindt u hierover volop betrouwbare medische informatie.

Zorgprogramma's

Ontwikkeld voor mensen met Diabetes type 2, COPD, een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en problemen van psychische aard.

Gezonder leven

Een gezondere levensstijl brengt een flink aantal voordelen met zich mee. Hier leest u goede en handige tips.

Thuisarts.nl

Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie van uw huisarts over gezondheid en ziekte.

Zorg in de buurt

Bent u op zoek naar zorgverleners bij u in de buurt? Dan kunt u ze snel en eenvoudig vinden met onze Zorgzoeker.

Medische informatie

Informatie over ziektes en alles wat daarmee te maken heeft. Een selectie van betrouwbare medische bronnen.

Gezondheidstips

Geïnteresseerd in gezondheidstips en nieuws uit uw huisartspraktijk? Lees alle recente berichten en tips.

Rijbewijs houden

Hoe kan ik rijden met diabetes