Registratie en privacy

Alle telefoongesprekken met de huisartsenposten worden opgenomen en bewaard. Het opnemen van de telefoongesprekken dient om bij eventuele fouten en klachten de precieze gang van zaken te kunnen achterhalen. Bovendien worden de opnames gebruikt bij nascholing en bijscholing van de triagisten.

Uiteraard wordt er vertrouwelijk omgegaan met uw persoons- en medische gegevens. Het opnemen van gesprekken is officieel aangemeld volgens de

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Legitimatieplicht

Met de invoering van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) moeten patiënten zich kunnen legitimeren met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Het kan zijn dat er tijdens het telefoongesprek al naar uw BSN-nummer wordt gevraagd. Om op de huisartsenpost vast te kunnen stellen dat BSN en persoon bij elkaar horen, dient u dus een geldig identiteitsdocument bij zich te hebben. Het gebruik van het BSN waarborgt betrouwbare gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Het BSN bevat geen informatie over een persoon. Het BSN komt in de plaats van de verschillende persoonsnummers die zorgaanbieders en zorgverzekeraars nu gebruiken. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) blijven van toepassing.