Home  
 
  Huisartsenpost  
 
  Persbericht

Telefonische bereikbaarheid van Nucleus Huisartsenposten (onderzoek door de Consumentenbond)

In mei 2016 heeft de Consumentenbond een mystery-belonderzoek gedaan naar de telefonische bereikbaarheid bij huisartsenposten, waaronder ook de huisartsenposten binnen Nucleuszorg. Er is onderzoek gedaan naar de wachttijd van de patiënt vanaf het moment van bellen, totdat een persoon de patiënt te woord staat.

Bekijk het persbericht (PDF)

Patiënten hebben altijd de mogelijkheid om voor een vraag die medische spoed vereist, een eventuele wachtrij te omzeilen door een spoedtoets te gebruiken. Voor antwoorden op niet spoedeisende medische vragen kunnen patiënten gebruik maken van de programma’s ‘Mijn thuisarts.nl’ en ‘Moet ik naar de dokter? Links naar deze programma’s worden via de website van Nucleuszorg aangeboden.

In dit onderzoek ging het niet om de wachttijden voor de spoedlijn, maar om wachttijden voor alle andere hulpvragen. Voor de niet-spoed-telefoontjes die een huisartsenpost krijgt, is binnen Nederland een streefwaarde afgesproken ten aanzien van de wachttijd: bij 75% van alle telefoontjes krijgt de beller binnen 2 minuten een persoon aan de lijn en bij 98% van alle telefoontjes binnen 10 minuten.  

Het onderzoek van de Consumentenbond bevestigt onze waarneming dat de telefonische bereikbaarheid van onze huisartsenposten onder druk staat door:

  • Een toename van het aantal zorgvragen (6,3% ten opzichte van 2014);
  • Een toename van zorgvragen van kwetsbare patiëntengroepen (kwetsbare ouderen en mensen met psychische klachten) die nu langer thuis wonen; deze vragen zijn bovendien meestal complex;
  • Een verschuiving in het spoedeisende karakter van de zorgvragen.

Een toename van de zorgvragen en bovendien een verzwaring van de aard van de vraag staan op gespannen voet met de beschikbare mensen en middelen. Landelijk zoeken we hiervoor met onze branche vereniging InEen naar een oplossing. Daarnaast richten we onze aandacht op het proactief vormgeven van de dagzorg voor specifieke kwetsbare groepen om te voorkomen dat zij complexe zorg nodig hebben tijdens avond-, nacht en weekend. 

Nucleus Huisartsenposten evalueert structureel het telefoonsysteem en de werkwijzen met als doel de wachttijden te verkorten. In mei 2016 is een nieuw telefoonsysteem in gebruik genomen, dat aan de patiënt de keuze geeft om niet in de wachtrij te blijven staan, maar teruggebeld te worden door de huisartsenpost.

Terneuzen, 24 augustus 2016

Jeroen Frequin
directeur

Mijn gezondheid

Meer weten over de gezondheid van uw lichaam en wat u zelf kunt doen om uw lichaam gezond te houden? Hier vindt u hierover volop betrouwbare medische informatie.

Zorgprogramma's

Ontwikkeld voor mensen met Diabetes type 2, COPD, een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en problemen van psychische aard.

Gezonder leven

Een gezondere levensstijl brengt een flink aantal voordelen met zich mee. Hier leest u goede en handige tips.

Thuisarts.nl

Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie van uw huisarts over gezondheid en ziekte.

Zorg in de buurt

Bent u op zoek naar zorgverleners bij u in de buurt? Dan kunt u ze snel en eenvoudig vinden met onze Zorgzoeker.

Medische informatie

Informatie over ziektes en alles wat daarmee te maken heeft. Een selectie van betrouwbare medische bronnen.

Gezondheidstips

Geïnteresseerd in gezondheidstips en nieuws uit uw huisartspraktijk? Lees alle recente berichten en tips.

Rijbewijs houden

Hoe kan ik rijden met diabetes