Coronavirus (COVID-19)

Dag geachte lezer,

Alle zorginstellingen in Nederland waaronder ook de huisartsenposten (HAP) en huisartsenpraktijken volgen de berichtgeving van de GGD, RIVM en de NHG nauwgezet op en hebben veelvuldig contact op met de genoemde organisaties * en met de binnen onze regio samenwerkende organisaties. 

Op dit moment geeft de media veel aandacht aan het Coronavirus (COVID-19). Het is dan ook goed en belangrijk dat u geïnformeerd bent. De hoeveelheid en diversiteit aan informatie, kan er echter juist toe leiden dat u vragen heeft, waarop u niet zo snel het juiste antwoord krijgt of vindt.

Graag helpen wij u de juiste antwoorden te vinden op uw vragen, zodat u én correct bent geïnformeerd én u hulp krijgt als deze nodig is. Wij vragen u de websites te raadplegen als onder opgesomd en start vooral met de ‘Vragen en antwoorden’ op www.thuisarts.nl.

Heeft u naar aanleiding van wat u leest de indruk dat u medische hulp nodig heeft, bel dan naar uw huisarts of huisartsenpost (HAP-tijdens avond, nacht, en weekenduren), zodat goed uitgevraagd kan worden wat uw klachten zijn en wij kunnen bepalen of en welke hulp u nodig heeft.

Wij vragen u dringend: NOOIT zonder afspraak naar een praktijk of een HAP dienst te gaan.

Maakt u zich toch zorgen, vraag eerst een telefonisch consult aan. Mocht de huisarts uw zorgen delen, dan komt diegene op huisbezoek!


Publieksinformatienummer 0800-1351


Thuisarts:  
www.thuisarts.nl

RIVM:          Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden


NHG:           Nederlands Huisartsen Genootschap

https://www.nhg.org/veel-gestelde-vragen-over-het-coronavirusInformatie Coronavirus