Hoe werkt de huisartsenpost?

Nucleus Huisartsenposten verleent spoedeisende huisartsenzorg aan de inwoners en toeristen/passanten van Zeeuws-Vlaanderen tijdens de avond, nacht, weekenden en feestdagen. Dit is zorg die niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts(enpraktijk). Bij voorkeur dient de patiënt zelf te bellen.

Hoe werkt de huisartsenpost?
 

Heeft u dringend een huisarts nodig tijdens avond, nacht, weekend of feestdagen?


Als elke seconde telt, bel dan 112

Niet levensbedreigend? Kijk dan eerst op -moet ik naar de dokter-

Bel indien nodig naar de huisartsenpost: 0115 - 643 000

Waarom altijd eerst bellen?


Om te beoordelen wat de mate van spoed is, vraagt een ervaren en speciaal opgeleide triagist u aan te geven wat uw klacht is. Om u goed te kunnen helpen, vraagt hij/zij ook om de volgende patiëntgegevens:

 • uw geboortedatum, naam, adres (of van degene voor wie u belt) 
 • uw telefoonnummer 
 • de naam van uw huisarts
  (als u binnen de regio een eigen huisarts heeft) 
 • de gegevens van de verzekering
  (verzekeringskaart bij de hand houden) 
 • meer vragen naar aanleiding van uw spoedeisende klacht 
 • de medische voorgeschiedenis
  (belangrijke aandoening/ziektes/allergieën) 
 • het huidige medicijngebruik
  (actueel medicatie-overzicht bij de hand houden)
 • uw hulpvraag

Wanneer u medisch gezien te ziek bent om naar de huisartsenpost te komen, komt de huisarts bij u thuis. Hier hoort uitdrukkelijk bij te worden vermeld dat het hebben van een vervoersprobleem geen criterium is voor het afleggen van een visite.

Indien de triagist een afspraak met u maakt om langs te komen op de huisartsenpost, dient u zelf voor vervoer te zorgen (familie, vrienden, buren, taxi of openbaar vervoer), een geldige legitimatie (identiteitsbewijs, paspoort, rijbewijs) en een actueel medicatie-overzicht mee te nemen.

U wordt behandeld door de dienstdoende huisarts. Hoogstwaarschijnlijk is dit een andere dokter dan uw eigen huisarts. Het gaat immers om spoedeisende huisartsenzorg. Vervolgens ontvangt uw eigen huisarts (alleen binnen de regio) informatie over uw contact met de huisartsenpost.

Acht de triagist het noodzakelijk een bezoek te brengen aan de dienstdoende huisarts op de huisartsenpost, dan wordt hiervoor een afspraak gepland.Wat gebeurt er als ik zonder afspraak naar de huisartsenpost kom?


Wanneer u zonder te bellen naar de huisartsenpost toe komt, stelt de triagist aan de hand van een aantal vragen de urgentie vast en bepaalt de vervolgactie. Het kan zijn dat u (wanneer niet spoedeisend) wordt gevraagd om terug te komen op een later afgesproken tijdstip. Een andere mogelijkheid is dat u plaats mag nemen in de wachtkamer om gezien te worden door de huisarts. Als dit medisch verantwoord is, gebeurt dit wanneer alle patiënten van het huidige spreekuur door de huisarts zijn beoordeeld. Ben ik meteen aan de beurt op het spreekuur als ik een afspraak heb gemaakt?


In principe wel. We streven hiernaar, juist omdat de afspraak al vooraf telefonisch wordt ingepland. Het kan voorkomen dat u moet wachten omdat consulten uitlopen of omdat er andere spoedeisende hulpvragen tussendoor komen die voorgaan. Wij vragen uw begrip hiervoor.Telefoonnummer
Bel met: 0115 - 643 000

De huisartsenposten zijn bedoeld voor spoedeisende medische zorg, die niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts.