Home  
 
  Nucleuszorg  
 
  Cliëntenraad  
 
  Visie en ambitie

Visie en ambitie

Visie

De cliëntenraad zet zich in voor het algemeen belang van alle huisartsenpatiënten in Zeeuws-Vlaanderen als het gaat over de HAP, chronische zorg en GGZ-zorg.
De cliëntenraad doet dit door mee te denken bij beleidskeuzes van Nucleuszorg en advies te geven vanuit het perspectief van de patiënt.
De cliëntenraad wil jaarlijks op basis van het beleidsplan van Nucleus een aantal onderwerpen kiezen waar de aandacht op gericht wordt.


Ambitie

De cliëntenraad heeft zijn ambitie gebaseerd op het Zorgaanbodplan 2021-2022 en op de Kaderbrief 2022. Ook is kennis genomen van het Informatiebeveiligingsbeleid en het Patiënttevredenheidsonderzoek HAP.

De cliëntenraad wil zich in ieder geval bezig houden met een aantal lopende projecten, waarvan de evaluaties gepland staan voor 2022: de tijdelijke financiering GGZ; de inzet van praktijkondersteuners Jeugd; en de pilot HAP wijziging openingstijden in Oostburg.

Wij willen onze visie kunnen geven op de uitkomsten van de evaluaties voordat deze leiden tot besluiten.

Voor de langere termijn wil de cliëntenraad zich gaan bezig houden met en gaan adviseren over de toekomst van de huisartsenzorg in Zeeuws-Vlaanderen. In de Kaderbrief staat de ambitie beschreven om over 10 jaar met 25% minder personeel kwalitatief betere zorg te willen leveren dan nu. Daar willen wij als cliëntenraad graag over meedenken: wat is er nodig om dit te realiseren, en hoe maken we dat mogelijk?

Hier aan gekoppeld zitten natuurlijk de vraagstukken die er zijn m.b.t. de personele situatie: hoe zorgen we dat de huisartsenzorg in Zeeuws-Vlaanderen gegarandeerd blijft, terwijl we weten dat er veel huisartsen met pensioen gaan en het niet gemakkelijk is nieuwe huisartsen naar deze regio te halen.

Een onderwerp waar we ons ook mee bezig willen gaan houden is (deels) afgeleid van dit capaciteitsvraagstuk: Preventie. Preventie blijft vaak wat onderbelicht in de gezondheidszorg, terwijl de effecten ervan groot kunnen zijn.

En als laatste onderwerp hebben we communicatie gekozen: communicatie vanuit Nucleus naar burgers. Wij denken dat het belangrijk is om verwachtingen goed te managen en dat daarbij behorende communicatie veel goed kan doen. Daar willen we Nucleus graag over adviseren.