Uw medisch dossier

Uw huisarts- en apotheekdossier

Hieronder vindt u informatie over uw huisarts- en apotheekdossier. Deze informatie is van toepassing voor patiënten die wonen binnen het verzorgingsgebied van de huisartsenpost locaties Terneuzen en Oostburg, in Zeeuws-Vlaanderen. Onderaan deze pagina vindt u informatie voor patiënten die tijdelijk in deze regio verblijven en gebruik maken van de huisartsenpostlocatie Terneuzen of Oostburg.

Welke gegevens staan in uw huisarts- en apotheekdossier? 
Als u ziek bent wilt u goede en veilige zorg ontvangen. Meestal kunt u met klachten over uw gezondheid terecht bij uw eigen huisarts of apotheek. Die houden beiden een dossier bij over de zorg die zij aan u hebben gegeven.

Uw huisarts bewaart de volgende gegevens:
• Naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens
• Geboortedatum
• Geslacht
• Telefoonnummers en eventueel e-mailadressen
• Burgerservicenummer (BSN)
• Verzekeringsgegevens
• Medische gegevens, bijvoorbeeld over uw behandeling, doorverwijzingen en resultaten van onderzoeken

Uw apotheek bewaart de volgende gegevens:
• Naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens
• Geboortedatum
• Geslacht
• Telefoonnummers en eventueel e-mailadressen
• Burgerservicenummer (BSN)
• Verzekeringsgegevens
• Medische gegevens, zoals allergieën, intoleranties en chronische ziekten
• Gegevens over uw medicijnen en hulpmiddelen

Bewaartermijn van uw gegevens
Uw persoonsgegevens bewaren we niet langer dan nodig is voor een goede behandeling. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn 15 jaar (vanaf de laatste behandeling). Soms is het voor uw gezondheid of die van uw kinderen nodig om de gegevens langer te bewaren. Uw huisarts bepaalt of dat nodig is.

Wie kan uw huisarts- en apotheekdossier bekijken?
Uw medische dossier van de huisarts en uw medicatiedossier van de apotheek bevatten persoonlijke en vertrouwelijke informatie. Daarom mag niet zomaar iedere zorgverlener het dossier inzien.
Het kan voorkomen dat u onverwachts gebruik moet maken van een andere huisarts, apotheek of van een huisartsenpost of dienstapotheek. Misschien bent u voor behandeling of nader onderzoek wel doorverwezen naar een medisch specialist in een ziekenhuis. Er zijn verschillende afspraken voor het uitwisselen van gegevens als u naar een andere arts of apotheek gaat.

Waarneming door huisartsen en apotheken in Zeeuws-Vlaanderen
De huisartsen en apothekers in Zeeuws-Vlaanderen vervangen elkaar wanneer dat nodig is. Dat noemen we waarneming. Een waarnemend huisarts kan als dat nodig is het dossier raadplegen dat uw eigen huisarts over u bijhoudt. Ook apothekers kunnen dossiers van elkaars patiënten inzien als ze voor elkaar waarnemen. Bij een aantal huisartsen kan dit niet, zij hebben dit op een andere manier geregeld en maken gebruik van het LSP. Op onderstaande pagina treft u hier meer informatie over aan.
Hetzelfde geldt voor de Huisartsenpost Terneuzen en Oostburg en de dienstapotheken in Zeeuws-Vlaanderen waar u ’s avonds, ‘s nachts en in het weekend terecht kunt als u met spoed medische zorg nodig heeft. Zo voorkomen we ongelukken met verkeerde medicatie en zorgen we ervoor dat u snel en veilig geholpen kunt worden. Wij gaan ervan uit dat u dit ook belangrijk vindt en dat u geen bezwaar heeft tegen deze werkwijze. Als u wel bezwaar heeft, kunt u dat doorgeven aan uw eigen huisarts of apotheker. Dit kan mondeling, maar u kunt het ook schriftelijk indienen.
Er wordt zorgvuldig vastgelegd wie uw gegevens raadpleegt en wanneer. Uw eigen huisarts en apotheek kunnen zien dat uw dossier tijdens zijn of haar afwezigheid is geraadpleegd en door wie. Als blijkt dat iemand uw dossier ten onrechte heeft bekeken, neemt uw huisarts of apotheek maatregelen.

Het ziekenhuis
Voor artsen in het ziekenhuis van Zorggroep ZorgSaam gelden dezelfde regels als voor artsen in andere ziekenhuizen in Nederland. Deze artsen kunnen nooit het dossier van uw huisarts raadplegen. Het dossier van uw apotheek kunnen zij alleen raadplegen als zij u onder behandeling hebben én als u uw apotheek vooraf toestemming heeft gegeven om uw dossier beschikbaar te stellen via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Als u bij behandeling en zeker ook bij spoed snel en veilig geholpen wilt worden in het ziekenhuis, is het dus belangrijk om uw apotheek toestemming te geven om uw dossier beschikbaar te stellen voor inzage via het LSP.

(Dienst)apotheken en huisartsen(posten) buiten Zeeuws-Vlaanderen
Het is de bedoeling dat huisartsenposten, (dienst)apotheken, ziekenhuizen en politheken (een politheek is een apotheek in het ziekenhuis voor patiënten van de poliklinieken) buiten Zeeuws Vlaanderen uw gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP) kunnen inzien. De eerstelijnszorg in Zeeuws-Vlaanderen spant zich er daarom voor in dat zoveel mogelijk huisartsenposten, (dienst)apotheken, ziekenhuizen en politheken zich aanmelden voor het raadplegen van informatie van de patiënten uit Zeeuws Vlaanderen via het LSP. Zodat u ook als u ergens anders in Nederland medische zorg of medicatie nodig heeft, veilig en snel geholpen kunt worden.

Dit geldt niet voor de eerstelijnszorg en ziekenhuiszorg in België. Hier is inzage in uw medische gegevens niet mogelijk via het LSP.

Het Landelijk Schakelpunt (LSP)
Het LSP bewaart geen gegevens en slaat geen dossiers op. Het is een goed beveiligd computernetwerk dat het mogelijk maakt om medische informatie beschikbaar te stellen en in te zien. Er wordt zorgvuldig vastgelegd wie uw dossiers hebben bekeken en wanneer. Uw huisarts en apotheek zien wie er in uw gegevens hebben gekeken en of dit terecht was.
Dit kunt u zelf ook controleren op de website www.volgjezorg.nl. Op deze website leest u verder hoe het LSP werkt, wie er toegang heeft tot uw gegevens en wie niet, hoe u toestemming geeft en hoe u delen van uw dossier kunt afschermen.

Komt u niet uit deze regio en maakt u gebruik van de huisartsenpost Terneuzen of Oostburg?
Als u niet in de regio Zeeuws Vlaanderen woont gelden er andere regels voor u. De huisartsenpost Terneuzen en Oostburg kan alleen uw medisch dossier inzien als u hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Dit is belangrijk als u bij spoed snel en veilig wilt worden geholpen door de huisartsenpost. Op de website www.volgjezorg.nl leest u hoe het LSP werkt, wie er toegang heeft tot uw gegevens en wie niet, hoe u toestemming geeft en hoe u delen van uw dossier kunt afschermen.
Meer informatie
Landelijk Schakelpunt
Naar de website