Tarieven en kosten

Zowel telefonische adviezen van huisarts en/of triagist, afspraken op het spreekuur als visites worden in rekening gebracht. 
Wij attenderen u erop dat medicatie (en eventueel materiaal) die op de huisartsenpost aan u wordt verstrekt, bij u in rekening wordt gebracht via de apotheek. 

Bekende geldige verzekeringsgegevens

Indien uw verzekeringsgegevens bij ons correct bekend zijn, wordt de rekening naar uw verzekeraar doorgestuurd.

Onbekende/ongeldige verzekeringsgegevens


Indien uw verzekeringsgegevens bij ons onbekend zijn en niet kunnen worden aangetoond, dient het contact direct afgerekend te worden (alleen mogelijk per pin) en er een geldige legitimatie (identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs) overlegd te worden.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt jaarlijks onze tarieven vast. 

Hieronder een overzicht van onze huidige tarieven (van 01-10-2020 tot en met 31-12-2020):

  • Telefonisch consult €   25,00

  • Consult € 297,98

  • Visite € 446,97


Door de Corona-crisis zijn de kosten van de huisartsenposten hoger dan de inkomsten uit de tarieven die de NZa heeft vastgesteld voor 2020. Dit is bij alle huisartsenposten in Nederland het geval, ook bij de huisartsenposten in Zeeland. De NZa heeft, in overleg met de zorgverzekeraars, een nieuw tarief vastgesteld voor Nucleus Huisartsenposten B.V. Dit tarief is geldig van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020. Alleen zo kan de huisartsenpost de zorg van goede kwaliteit blijven garanderen.

Eigen risico
Medicijnen die de arts voorschrijft, bloed- of röntgen-onderzoek of een doorverwijzing vallen wel onder het eigen risico. U betaalt geen eigen risico over de behandelingen, consulten en visites van de huisartsenpost.

Heeft u vragen over uw factuur neem dan contact op via de administratie met vermelding van het factuurnummer.